Bij deze organisaties kunt u informatie verkrijgen over hoe kinderen veilig kunnen omgaan met de online media:

Mediawijzer

Het medialandschap is de afgelopen jaren veel veranderd. De media bepalen steeds vaker hoe men met elkaar omgaat en hoe onze maatschappij zich ontwikkelt. Ons hele leven speelt zich af via media.

Mediawijzer.net is het Nederlands netwerk voor mediawijsheid. Het doel van Mediawijzer is om alle kinderen en jongeren in staat te stellen mediawijs te leven. Dit doet Mediawijzer door initiatieven te ontplooien gericht op het onderwijs, ouders en de jeugd zelf.

Mediawijzer.net

Naast mediawijzer kunt u bij deze organisaties advies krijgen over mediawijsheid:

PEGI

PEGI beoordelingen worden gebruikt om te verzekeren dat media, zoals games en films, gelabeld worden met een minimumleeftijd gebaseerd op de inhoud van die media. Deze beoordelingen assisteren consumenten bij een keuze of een bepaald product geschikt is voor een kind.

Pegi.info

Kennisnet

Kennisnet ondersteunt scholen met ICT. Kennisnet zorgt voor een landelijke ICT-basisinfrastructuur, adviseert de sectorraden en deelt kennis met het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.

Kennisnet.nl